1. Op alle nieuwe ScooterSMART scooters die binnen Nederland verkocht worden is een garantietermijn van 2 jaar of 12000 km ingaande vanaf datum deel 1. 
  Op deze garantietermijn zijn enkele uitzonderingen van toepassing als wel enkele voorwaarden vernoemd onder artikel 2 en 3.

 2. De volgende artikelen zijn gegarandeerd voor een periode van 1 jaar na datum deel
  1. Overbrengingsdelen zoals variateurhuis, poeliehelften enz.
  2. Verkleuring van gelakte delen.

3.    De volgende onderdelen/ zaken komen niet in voor garantie in aanmerking:

 1. Aan slijtage onderhevige onderdelen zoals: banden, remschijven, remblokken, kabels, V-snaren, lampen, bougies, zekeringen, accu’s, rubbers, olie, luchtfilterelementen, frictiematerialen.
 2. Alle schade die voorkomt uit het negeren van het voorgeschreven onderhoudsprogramma of het rijden met te weinig olie of schade ontstaan door gebruik van een andere brandstof dan E5.
 3. Alle schade die het gevolg is van reparaties, aanpassingen of onderhoud dat niet door ScooterSMART  wordt voorgeschreven of niet door ScooterSMART  is uitgevoerd.
 4. Alle schade die het gevolg is van competitiedoeleinden, race, terreinrijden of gebruik op niet normaal bedoeld wegdek.
 5. Alle schade die voorkomt uit hogere belasting dan in het instructieboekje staat beschreven, of schade die voorkomt uit ongevallen of roestvorming.
 6. Scooter gebruikt voor verhuur valt niet onder de garantie.
 7. Alle schade die voorkomt uit het monteren en gebruiken van onderdelen niet voorgeschreven door ScooterSMART valt niet onder de garantie.
 8. Alle schade die voorkomt uit aanpassingen die niet door ScooterSMART  zijn voorgeschreven en/of zijn goedgekeurd.
 9. Alle schade die voorkomt uit normaal gebruik van de scooter zoals krassen op de treeplank, verkleuren van gelakte delen door zonlicht enz. Tevens beschadigingen aan de kapdelen alsmede windschermen, zadels en koffers.
 10. Alle schade die ontstaat uit het niet correct gebruiken van de scooter zoals beschreven in het instructieboekje.
 11. Alle schade die voortkomt uit het lang niet gebruiken van de scooter.
 12. Alle schade die voorkomt uit natuurrampen, diefstal, brand enz.
 13. Alle schade die voorkomt uit chemische producten, zout, olie, rook, zeewater, zonlicht, vogeluitwerpselen en dergelijke.
 14. Alle schade die voorkomt uit het felle zonlicht bv wat door het windscherm gaat en b.v. de tellers verbrand.

4.    ScooterSMART kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. Kosten van periodiek onderhoud tijdens de garantieperiode.
 2. Afleveringskosten.
 3. Kosten voortkomend uit enig werk wegens voordien ondeuglijk en/of slecht uitgevoerd werk.
 4. Bijkomende kosten gemaakt in verband met een schadeclaim door bijvoorbeeld wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel/dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enig andere kosten tijdens de reparatieperiode.